Lite kort om rallylydnad

”Rallylydnad är baserad på glädje, kommunikation och samarbete. Det skall vara spännande och positivt att tävla.” så skriver SBK om rallylydnaden.

En perfekt aktivitet för alla hundar och dess ägare. Ekipaget går en bana som består av skyltar som varierar i antal och övningar beroende på vilken klass man tävlar i. Varje skylt beskriver momentet ekipaget skall utföra.

Hund och ägare skall utstråla glädje och samarbetsvilja. Kopplet, när det används, får inte hållas sträckt utan skall hela tiden hänga löst och ”leende”. Föraren får prata och uppmuntra sin hund och med tecken och kroppsspråk visa vad hunden skall utföra. Dock är det inte tillåtet att medvetet röra sin hund eller tilltala den med onödigt hårda kommandon.

Man kan tävla i fyra olika klasser

Nybörjarklass, är öppen för alla som ännu inte startat i fortsättningsklass. Utförs med hunden i löst “leende” hängande koppel, 12-15 moment.
Fortsättningsklass, är öppen för de som är berättigade till uppflyttning från nybörjarklass men som ännu inte startat i avancerad klass. Utförs med okopplad hund, 13-17 moment varav ett obligatoriskt hindermoment. Minst 5 moment från fortsättningsklassen
Avancerad klass, är öppen för hundar som är berättigade till uppflyttning från fortsättningsklass men som ännu inte har startat i mästarklass. Utförs med okopplad hund, 15 – 17 moment varav ett hindermoment. Skall innehålla minst 3 moment från fortsättningsklassen och minst 5 moment från avancerad klass
Mästarklass, öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från avancerad klass Utförs med okopplad hund, 18-20 moment varav 2 hindermoment Det skall vara minst 3 moment från avancerad klass och minst 5 moment från mästarklass.

För att bli uppflyttad krävs 3 kvalificerande resultat vilket är minst 70 poäng ( i nybörjarklass ) eller minst ett resultat på 100 poäng.
I alla klasser startar man med 100p. Från dessa dras poäng för fel som tex sträckt koppel, snett sittande, nosande. Man kan stanna kvar i den lägre klassen även om man nått kvalificerade resultat så länge man inte startar nästa klass. 
• Nybörjarklass 70 poäng
• Fortsättningsklass 75 poäng
• Avancerad klass 80 poäng
• Mästarklass 90 poäng 

Rallylydnadsdiplom
RLD N – Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass
RLD F – Rallylydnadsdiplom Fortsättningsklass
RLD A – Rallylydnadsdiplom Avancerad klass
RLD M – Rallylydnadsdiplom Mästarklass

Kurser hos oss:

Skyltarnas svårighetsgrad ökar ju högre upp i klasserna du kommer.
Nybörjarklassen och fortsättningklassen har kurser i två steg
I steg 1 går vi igenom alla klassens skyltar samt regler, vi tränar in dom olika momenten och lägger en bra grund inför de kommande klasserna.
I steg 2 går vi djupare in på varje moment och detaljtränar. Här tränar vi mycket störningsträning samt uthållighet. Denna kursen ger dig bra verktyg om du vill ut på tävlingsbanan.
Kurserna hålls inomhus på hösten och vintern och på våren och sommaren håller vi till utomhus. Exakt plats står vid respektive kurs