På denna kurs går vi igenom fortsättningsklassens skyltar
och dess regler.
Vi tränar vidare på grundmomenten
Går igenom klassens skyltarna och lägger på
störningsträning samt uthållighet.
I slutet av kursen kommer vi prova att sätta ihop en eller flera banor.
Kursen är upplagd på 6 tillfällen.

Max 6 min 4 deltagare.