Västkustens hundar håller till på flera platser.

Del Mar Hundarena
Bolshedens Industri väg 34, Billdal.

Ingången till hallen finns på baksidan av huset. Gå in via grinden vid postnordsbilarna.


Tuve. Grinnekullegatan.
Kör mot Grinnekullegatan 2. Vi är på planen vid det röda krysset. Parkera inte vid gräsplan på vänstra sidan av vägen där bötfälls. Avgift på parkeringen. Blåmarkerat.
Med kommunaltrafik: Buss 17 mot Tuve till hållplats Brunnehagen. Alt till slutstation Hinnebäcksgatan.
Följ grön linje till träningsplatsen.



Tuvevallen
Parkering, avgift, vid Tuvevallen.
Med kommunaltrafiken: Buss 17 mot Tuve till sluthållplatsen Hinnebäcksgatan. Hållplats markerad med blå ruta med buss på kartorna.